FORVALTNINGSDATABASEN

Jakob Eng

Denne siden viser opplysninger om Jakob Eng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jakob Eng
NSD id-nummer: 10426
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1149 Ordfører 1970 1970
1983 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1149 Ordfører 1970
1984 Skattekommisjonen av 1981 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1149 Ordfører 1970
1985 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1149 Leder 1970
1985 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1149 Leder 1970
1986 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1149 Leder 1970
1986 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1149 Leder 1970
1987 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1149 Leder 1970
1987 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1149 Leder 1970
1988 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1149 Leder 1970