Forvaltningsdatabasen

Skattekommisjonen av 1981

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Skattekommisjonen av 1981" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Skattekommisjonen av 1981
Utvalgsnummer: 16043000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1984
Hjemmel:
Opprettet 10.04.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skattekommisjonen av 1981 skal på fritt grunnlag fremme forslagom endringer i vårt samlede system av personskatt, avgifter, stønader ogsubsidier.Utredning ventes avgitt innen 2. kvartal 1984.
Tidsfrist: 1984
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Finans- og tolldepartementet 13 0 7 0 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 14 502181 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 16 0 19 1211500 Vedkommende departement
1984 Finans- og tolldepartementet 16 0 17 1176065 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Solveig Bredal-Thorsen 2 301 Sambandsfullmektig I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jenny Sevaldson 2 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Leder Leif Aune 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Truls Leikvang 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anna Louise Beer 2 301 Dommer I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sverre Walter Rostoft jr. 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Andre tilknyttede personer Håkon Løchen 1 301 H.R. Advokat I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem John Dale 1 301 Konsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jakob Eng 1 1149 Ordfører I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per Martin Holkestad 1 1870 Førstesekretær I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Paal Brunsvig 1 219 Direktør I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Eidis Ekeland 2 1201 Lektor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Ole K. Hovland 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Avdelingsleder I statsråd 1970
1983 Leder Leif Aune 1 301 Administrerende D I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem John Dale 1 301 Statssekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anna Louise Beer 2 301 Skifterettsdommer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Håkon Løchen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Sverre Walter Rostoft jr. 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Solveig Bredal-Thorsen 2 301 Sambandsfullmekti I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Finn Monrad-Hansen 1 602 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jakob Eng 1 1149 Ordfører I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Eidis Ekeland 2 1201 Lektor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Fridtjof Frank Gundersen 1 1201 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Per Martin Holkestad 1 1870 Førstesekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Paal Brunsvig 1 219 Adm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Fridtjof Frank Gundersen 1 219 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Bernt Stilluf Karlsen 1 219 Siviløkonom I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Ole K. Hovland 1 219 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Øistein Gulbrandsen 1 230 Utredningsleder I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Sverre Walter Rostoft jr. 1 301 Viseadm. Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Håkon Løchen 1 301 H.R.Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem John Dale 1 301 Statssekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anna Louise Beer 2 301 Skifterettsdommer I statsråd 1970
1984 Leder Leif Aune 1 301 Administrerende D I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Solveig Bredal-Thorsen 2 301 Sambandsfullmekti I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Didrik Seip 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Finn Monrad-Hansen 1 602 Kontorsjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jakob Eng 1 1149 Ordfører I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Eidis Ekeland 2 1201 Lektor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kåre Petter Hagen 1 1201 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Per Martin Holkestad 1 1870 Førstesekretær I statsråd 1970