FORVALTNINGSDATABASEN

Per Krogh-Moe

Denne siden viser opplysninger om Per Krogh-Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Krogh-Moe
NSD id-nummer: 10430
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Delingsgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Ligningssjef 1970 1970
1983 Delingsgruppen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1001 Ligningssjef 1970