Forvaltningsdatabasen

Delingsgruppen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Delingsgruppen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Delingsgruppen
Utvalgsnummer: 16044000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 12.06.1981 av Finansdepartementet
Mandat:
Arbeidsgruppe som skal utrede nærmere de tekniske sidene ved enskattemessig deling av personlig næringsdrivendes formue og inntektAvgir utredning innen utgangen av 1982.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Finans- og tolldepartementet 4 0 2 0 Vedkommende departement
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 9 30000 Vedkommende departement
1983 Finans- og tolldepartementet 3 0 12 90243 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Tor Hjelmaas Larsen 1 219 Statsautorisert Revisor Av departement 1970 1970
1981 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor Av departement 1970 1970
1981 Medlem og sekretær Finn Monrad-Hansen 1 602 Avdelingssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per Krogh-Moe 1 1001 Ligningssjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Tor Hjelmaas Larsen 1 219 Statsautorisert R Av departement 1970
1983 Leder Magnus Aarbakke 1 220 Professor Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Finn Monrad-Hansen 1 602 Kontorsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Krogh-Moe 1 1001 Ligningssjef Av departement 1970