FORVALTNINGSDATABASEN

Øystein Holand

Denne siden viser opplysninger om Øystein Holand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Holand
NSD id-nummer: 104332
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2003 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Førsteamanuensis
2004 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan Førsteamanuensis
2005 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2006 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2007 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2008 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2009 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2010 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2011 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis
2012 Nordisk organ for reinforskning (NOR) Kontakt-/samarbeidsorgan 214 Førsteamanuensis