Forvaltningsdatabasen

Nordisk organ for reinforskning (NOR)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nordisk organ for reinforskning (NOR)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nordisk organ for reinforskning (NOR)
Utvalgsnummer: 11082000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1980
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1980 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Organet skal forestå møter og kurs om reinforskning og reindrift, ogholde seg orientert om forskning som angår rein og reindrift i ogutenfor Norden.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nordisk
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 2 0
1981 Landbruksdepartementet 3 1 2 0
1982 Landbruksdepartementet 3 1 3 77592 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 1 3 246384 Vedkommende departement
1984 Landbruksdepartementet 3 1 7 140000 Vedkommende departement
1985 Landbruksdepartementet 3 1 5 26996 Vedkommende departement
1986 Landbruksdepartementet 3 1 5 125024 Vedkommende departement
1987 Landbruksdepartementet 3 1 0 135000
1988 Landbruksdepartementet 3 1 3 148535
1989 Landbruksdepartementet 3 1 0 0
1990 Landbruksdepartementet 3 3 5 188400
1991 Landbruksdepartementet 3 3 5 181240
1992 Landbruksdepartementet 3 3 3 196180
1993 Landbruksdepartementet 3 3 3 957358
1994 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
1995 Landbruksdepartementet 3 3 4 0
1996 Landbruksdepartementet 3 3 4 445086
1997 Landbruksdepartementet 3 3 7 747999
2002 Landbruksdepartementet 6 719046
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Student Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Endre Jacobsen 1 1851 Forsøksleder Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1970 1970
1980 Leder Ole K. Sara 1 2012 Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Lektor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Endre Jacobsen 1 1851 Amanuensis Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1970
1984 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Endre Jacobsen 1 1851 Amanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1970
1985 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Endre Jacobsen 1 1851 Amanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1986 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1970
1987 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ing Lill Pavall 2 1841 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anders Oskal jr. 1 1925 Reineier Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1988 Leder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1989 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1989 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1990 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1990 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
1990 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1991 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1991 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1992 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1992 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1993 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1993 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
1994 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1994 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1994 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1995 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1995 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
1995 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1996 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1996 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
1997 Leder Arne G. Arnesen 1 213 Underdirektør Av departement 1970
1997 Medlem og sekretær Sven Skjenneberg 1 1901 Veterinær Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nils Isak Eira 1 1920 Reineier Av departement 1970
1997 Varamedlem og nestleder Ole K. Sara 1 2012 Reindriftssjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Karsten Bye 1 2012 Forsøksleder Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Arne Rognmo 1 2012 Forsker Av departement 1970
2002 Øystein Holand 214 Førsteamanuensis
2002 Leder Dag Finn Lenvik 1640 Underdirektør
2002 Roger Pedersen 2012 Fagsjef
2003 Øystein Holand Førsteamanuensis
2003 Leder Dag Finn Lenvik Underdirektør
2003 Roger Pedersen Fagsjef