FORVALTNINGSDATABASEN

Karla Juliussen

Denne siden viser opplysninger om Karla Juliussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karla Juliussen
NSD id-nummer: 104549
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2004 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap
2005 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2006 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2007 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2008 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2009 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2010 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2011 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2012 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860
2013 Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen Kontroll, tilsyn, beredskap 1860