Forvaltningsdatabasen

Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Reisende kontrollkommisjon for Lofoten og Vesterålen
Utvalgsnummer: 6110000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1964
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1964
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 5 20000 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 4 5 20000 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 3 2850 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 2 2000 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 0 0 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1988 Sosialdepartementet 4 4 1 6574
1989 Sosialdepartementet 4 4 2 5664
1990 Sosialdepartementet 4 4 1 3929
1991 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1992 Sosialdepartementet 4 4 2 46340
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 1 24826
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Hjørdis Klausen 2 1865 Lærer Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Sissel Gjertsen 2 1865 Lege Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Simon Hals 1 1870 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Sissel Gjertsen 2 1865 Lege Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Simon Hals 1 1870 Sorenskriver Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av instans utenfor departement
1983 Leder Bjørn Solbakken 1 301 Advokat Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Sissel Gjertsen 2 1865 Lege Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av andre 1970
1983 Vanlig medlem Olaug Vassbotn 2 1870 Lege Av andre 1970
1983 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 1870 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Leder Bjørn Solbakken 1 1865 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av andre 1970
1984 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 1870 Sorenskriver Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Olaug Vassbotn 2 1870 Lege Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av andre 1970
1985 Leder Bjørn Solbakken 1 1865 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Olaug Vassbotn 2 1870 Lege Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av andre 1970
1985 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 1870 Sorenskriver Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av andre 1970
1986 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Olaug Vassbotn 2 1870 Lege Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 1870 Sorenskriver Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av andre 1970
1987 Leder Bjørn Solbakken 1 1106 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 1870 Sorenskriver Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Olaug Vassbotn 2 1870 Lege Av andre 1970
1988 Leder Mariken Vaa 2 301 Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Olaug Vassbotn 2 1870 Lege Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 1902 Lagdommer Av andre 1970
1989 Leder Hans-Chr. Rittun 1 0 Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Wenche Aagaard-Nilsen 2 1865 Sykepleier Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Sture Jægtnes 1 1870 Kjøpmann Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Trygve Hansen 1 1870 Gårdeier Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Olaug Vassbotn 2 1870 Lege Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Dag Anton Minsaas 1 1902 Lagdommer Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Jahn Mydland 1 0 Sorenskriver Av andre 1970
1990 Vanlig medlem Julie Rørtveit 2 1865 Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Sevald Jensen 1 1870 Av andre 1970
1991 Leder Svein Olav Albrigtsen 1 0 Sorenskriv Av departement 1970
1991 Varamedlem og nestleder Jahn Mydland 1 0 Sorenskriv Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Julie Rørtveit 2 1865 Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Sevald Jensen 1 1870 Av andre 1970
1992 Leder Svein Olav Albrigtsen 1 0 Sorenskriver Av departement 1970
1992 Varamedlem og nestleder Jahn Mydland 1 0 Sorenskriver Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Julie Rørtveit 2 1865 Av andre 1970
1992 Vanlig varamedlem Sevald Jensen 1 1870 Av andre 1970
1993 Leder Svein Olav Albrigtsen 1 0 Sorenskriver Av departement 1970
1993 Varamedlem og nestleder Jahn Mydland 1 0 Sorenskriver Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Julie Rørtveit 2 1865 Av andre 1970
1993 Vanlig varamedlem Sevald Jensen 1 1870 Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Julie Rørtveit 2 1865 Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Sevald Jensen 1 1870 Av andre 1970
1994 Varamedlem og nestleder Jahn Mydland 1 Sorenskriver Av andre 1970
1994 Leder Svein Olav Albrigtsen 1 Sorenskriver Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Julie Rørtveit 2 1865 Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Sevald Jensen 1 1870 Av andre 1970
1995 Varamedlem og nestleder Jahn Mydland 1 Sorenskriver Av andre 1970
1995 Leder Svein Olav Albrigtsen 1 Sorenskriver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Leif Helge Hansen 1 1811 Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Karla Juliussen 2 1860 Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Ellen B. Pedersen 2 1868 Kommunelege Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Petra Sivertsen 2 1868 Av andre 1970
1996 Leder Sigve Hansen 1 1868 Av andre 1970
1996 Varamedlem og nestleder Egil Berg 1 1870 Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Heidi Røsnes 2 1870 Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Kjell A. Kristiansen 1 1870 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Leif Helge Hansen 1 1811 Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Karla Juliussen 2 1860 Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Ellen B. Pedersen 2 1868 Kommunelege Av andre 1970
1997 Leder Sigve Hansen 1 1868 Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Petra Sivertsen 2 1868 Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Kjell A. Kristiansen 1 1870 Lege Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Heidi Røsnes 2 1870 Av andre 1970
1997 Varamedlem og nestleder Egil Berg 1 1870 Av andre 1970
2002 Leif Helge Hansen 1811
2002 Karla Juliussen 1860
2002 Ellen B. Pedersen 1868 Kommunelege
2002 Leder Sigve Hansen 1868 Advokat
2002 Petra Sivertsen 1868
2002 Gunnar Claussen 1870
2002 Egil Berg 1870
2002 Kjell A. Kristiansen 1870 Lege
2003 Ellen B. Pedersen Kommunelege
2003 Petra Sivertsen
2003 Leder Sigve Hansen Advokat
2003 Karla Juliussen
2003 Egil Berg
2003 Leif Helge Hansen
2003 Gunnar Claussen
2003 Kjell A. Kristiansen Lege