FORVALTNINGSDATABASEN

Eivind Kindingstad

Denne siden viser opplysninger om Eivind Kindingstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eivind Kindingstad
NSD id-nummer: 10482
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Overingeniør 1970 1970
1983 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Overingeniør 1970
1983 Fylkesprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av andre 301 Overingeniør 1970
1984 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Overingeniør 1970
1984 Fylkesprognoseutvalget Rådgivende organ Leder Av andre 301 Overingeniør 1970
1985 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Overingeniør 1970
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1970
1986 Energiprognoseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirektør 1970
1987 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970
1988 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970
1989 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970
1990 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1970