Forvaltningsdatabasen

Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK)
Utvalgsnummer: 9039000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Departementet for industri og håndverk
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 07.01.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalg for å koordinere statlig innsats for engergiøkonomisering.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Olje- og energidepartementet 7 0 7 0
1981 Olje- og energidepartementet 7 6 7 0 Vedkommende departement
1982 Olje- og energidepartementet 0 0 3 0 Vedkommende departement
1983 Olje- og energidepartementet 7 6 3 1466440 Vedkommende departement
1984 Olje- og energidepartementet 7 6 0 0 Vedkommende departement
1985 Olje- og energidepartementet 7 6 0 0 Vedkommende departement
1986 Olje- og energidepartementet 10 10 2 10000 Vedkommende departement
1987 Olje- og energidepartementet 11 11 13 83141
1988 Olje- og energidepartementet 11 11 5 48444
1989 Olje- og energidepartementet 11 10 4 53431
1990 Olje- og energidepartementet 11 10 5 75000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jan Kristiansen 1 301 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Vanlig medlem Ingjald Ørbeck Sørheim 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjørn Aakre 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Are Langmoen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Ola Ribe 1 301 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Per Nygaard 1 216 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Roar Rognes 1 217 Byråsjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Odd Erik Løseth 1 219 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør 1970
1981 Vanlig medlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Ola Ribe 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Eivind Eriksen 1 301 Byråsjef Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Roar Brunborg 1 301 Førstekonsulent Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Konsulent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ivar Sørlie 1 0 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Lilly Beate Bekkevold 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Nygaard 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Roar Rognes 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Odd Erik Løseth 1 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Leder Tore Gjerløw 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Eivind Eriksen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lilly Beate Bekkevold 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør 1970
1983 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Roar Brunborg 1 301 Konsulent Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Sverre Røed Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ivar Sørlie 1 628 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Nygaard 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Roar Rognes 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Odd Erik Løseth 1 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Tore Gjerløw 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lilly Beate Bekkevold 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Ragnar Ottosen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør 1970
1984 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Eivind Eriksen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Sverre Røed Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Roar Brunborg 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Ivar Sørlie 1 628 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Nygaard 1 216 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Roar Rognes 1 217 Byråsjef Av departement 1970
1985 Leder Tore Gjerløw 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Torgrim Kjølberg 1 233 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Signe Berit Moe 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Claus Jan Koren 1 301 Sivilingeniør 1970
1985 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Sverre Røed Larsen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Bjarne Stakkestad 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Roar Brunborg 1 301 Førstekonsulent Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Eivind Eriksen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lilly Beate Bekkevold 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Ragnar Ottosen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ivar Sørlie 1 628 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Anne Liv Reistad 2 216 Finanskonsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem John Magne Skjelvik 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Leder Tore Gjerløw 1 219 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Svein Myklebost 1 228 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Audun Wilberg 1 237 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Tone Aarak 2 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Ragnar Ottosen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arild Sundberg 1 301 Underdirektør (Fu I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Harald Næss 1 301 Overingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ingunn Asla 2 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Olav Berge 1 301 Direktør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Petter Koren 1 301 Byråsjef (Fung.) I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Dag Christensen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erling Solberg 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Eivind Tandberg 1 301 Førstesekretær I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Eivind Kindingstad 1 301 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Guttorm Grundt 1 627 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Torgeir Flo 1 1201 Konsulent I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Torstein Tenmann 1 1719 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne Liv Reistad 2 216 Finanskonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Bjørn Reusch 1 219 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem John Magne Skjelvik 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Svein Myklebost 1 228 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Audun Wilberg 1 237 Overingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Lars Kristian Grøndahl 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Eivind Tandberg 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Mikal Johansen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Eivind Kindingstad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Mona Trøen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Erling Solberg 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Petter Koren 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Olav Berge 1 301 Direktør I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Harald Næss 1 301 Overingeniør I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Anders Buttedahl 1 624 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Guttorm Grundt 1 627 Spesialkonsulen I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Torgeir Flo 1 1201 Konsulent I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Torstein Tenmann 1 1719 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Roar Bing Temte 1 219 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem John Magne Skjelvik 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1988 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Svein Myklebost 1 228 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Audun Wilberg 1 237 Overingeniør I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Mona Trøen 2 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Aarne Ø. Røvik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Petter Koren 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Stabsdirektør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Harald Næss 1 301 Overingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Eivind Kindingstad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Christian Frøseth 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Erling Solberg 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Olav Berge 1 301 Direktør I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Mikal Johansen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anders Buttedahl 1 624 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Guttorm Grundt 1 627 Spesialkonsulen I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Torgeir Flo 1 1201 Konsulent I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Torstein Tenmann 1 1719 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Roar Bing Temte 1 219 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Svein Myklebost 1 228 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Audun Wilberg 1 237 Overingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Jo Frisch 1 301 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Terje Maagerø 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Erling Solberg 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Eivind Kindingstad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Mikal Johansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Torgeir Flo 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Petter Koren 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Mona Trøen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Olav Berge 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1989 Vanlig medlem Bente Haukland Næss 2 301 Distriktssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Aarne Ø. Røvik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anders Buttedahl 1 624 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Torstein Tenmann 1 1719 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Roar Bing Temte 1 219 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans Goksøyr 1 220 Generalsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Svein Myklebost 1 228 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Audun Wilberg 1 237 Overingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Mikal Johansen 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Torgeir Flo 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Torkel Fagerli 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jo Frisch 1 301 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Petter Koren 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Terje Maagerø 1 301 Overingeniør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Erling Solberg 1 301 Sjefsingeniør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Bente Thorsen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bente Haukland Næss 2 301 Distriktssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Aarne Ø. Røvik 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Mona Trøen 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eivind Kindingstad 1 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anders Buttedahl 1 624 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Torstein Tenmann 1 1719 Sjefsingeniør I statsråd 1970