FORVALTNINGSDATABASEN

Arnulf Einar Ingebrigtsen

Denne siden viser opplysninger om Arnulf Einar Ingebrigtsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnulf Einar Ingebrigtsen
NSD id-nummer: 104942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Direktør
2002 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 219 Direktør
2003 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Direktør
2004 Statseierskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Direktør