FORVALTNINGSDATABASEN

Leif Terje Løddesøl

Denne siden viser opplysninger om Leif Terje Løddesøl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Leif Terje Løddesøl
NSD id-nummer: 10510
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Adm. Direktør 1970