FORVALTNINGSDATABASEN

Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid
Utvalgsnummer: 1006000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1952
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 13.06.1952 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Skal drøfte spørsmål i forbindelse med deltakelse i det internasjonale økonomiske samarbeidet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 26 0 1 2000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 25 11 2 15000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 24 11 1 1444 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 26 12 0 0 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 26 12 0 0 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 26 12 0 0 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 26 12 1 0 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 26 12 0 0
1988 Utenriksdepartementet 26 12 0 0
1989 Utenriksdepartementet 26 12 1 1
1990 Utenriksdepartementet 26 12 1 1
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Erling Rikheim 1 219 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement
1980 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Eivind Berg 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Pål Kraby 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1980 Leder Reiulf Steen 1 301 Handelsminister Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Tor Stokke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Magne Bølviken 1 301 Høyesterettsadvokat Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Magnussen 1 301 Administrerende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Christian Sommerfelt 1 301 President Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Herman Scheel 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1980 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Fridtjof Lorentzen 1 301 President Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Jens Gerhard Heiberg 1 301 Formann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Sekretær, ikke medlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Asbjørn Skarstein 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Finn Muggerud 1 301 President Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Finn Gulbrandsen 1 301 Kobber- Og Blikkenslagerm Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Gunnar Brask 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Finn B. Henriksen 1 1201 Formann Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Reidar Due 1 1719 Formann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Johan J. Toft 1 1813 Formann Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1981 Leder Arne Skauge 1 219 Statsråd Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Økonom Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Leif Frode Onarheim 1 220 President Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann Av departement 1970
1981 Nestleder Hermod Skånland 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Erik Hoff 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Jan Didriksen 1 301 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Formann Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Magnussen 1 301 Administrerende Direktør Av departement
1981 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Pål Kraby 1 301 Administrerende Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arne Langeland 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Finn Muggerud 1 301 President Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Finn Gulbrandsen 1 301 Kobber- Og Blikkenslagerm Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Tor Stokke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Erik Garaas 1 602 Utredningssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Johan J. Toft 1 1813 Formann Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Formann Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Kjell G. Jacobsen 1 1902 Formann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Knut Lofstad 1 301 Administrerende Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Arne Langeland 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Leif Terje Løddesøl 1 301 Administrerende Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Emil W. Martens 1 104 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1983 Leder Arne Skauge 1 219 Statsråd Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Leif Frode Onarheim 1 220 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 231 Landbruksdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Forbundsformann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Leif Terje Løddesøl 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tor Stokke 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Brask 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Magne Bølviken 1 301 H.R.Advokat Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Pål Kraby 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arnfinn Guldvog 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1983 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Johan J. Toft 1 1813 Fisker Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Emil W. Martens 1 104 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jens Otterbech 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Formann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Pål Kraby 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Leif Terje Løddesøl 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Magne Bølviken 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Arne Sivertsen 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Brask 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1984 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Atle Jebsen 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Wollert Hvide 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Johan J. Toft 1 1813 Formann Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Emil W. Martens 1 104 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Landbruksdirektør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Økonomisk Koordin I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Magne Bølviken 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Pål Kraby 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Brask 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1985 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Wollert Hvide 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Emil W. Martens 1 104 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ove Oscar Andersen 1 219 Boktrykker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Åkonom Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Arve Thorvik 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Enok Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Magne Bølviken 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Pål Kraby 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Brask 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Erik Chr. Selmer 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Terje Johannessen 1 301 Åkonomisk Koordin I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Oskar A. Munch 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Wollert Hvide 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1986 Leder Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Nils Valla 1 1832 Bonde Av departement 1970
1986 Leder Kurt Mosbakk 1 2003 Statsråd Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Fredrik S. Thoresen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Torvald Valland 1 219 Murmester Av departement
1987 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Egil Myklebost 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Økonom Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Enok Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jarle Benum 1 301 Direktør Av departement
1987 Vanlig medlem Ragnar Halvorsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunnar Brask 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Småbruker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Wollert Hvide 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 1504 Adm. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Syrstad 1 1636 Gårdbruker Av departement
1987 Leder Kurt Mosbakk 1 2003 Statsråd Av departement 1970
1988 Leder Kurt Mosbakk 1 102 Fylkesrådmann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Per Harald Grue 1 214 Departementsråd Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Departementsråd Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Per Brannsten 1 219 Økonom Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Steinar Sørbotten 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Frode Østern 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Fredrik S. Thoresen 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Torvald Valland 1 219 Murmester Av departement
1988 Vanlig medlem Egil Myklebost 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Lie 1 219 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem David Vikøren 1 219 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eirik Glenne 1 220 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tor Halvorsen 1 233 Leder Av departement 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Enok Nygaard 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Olav Balsnes 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Bjørn Barth 1 301 Ambassadør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ragnar Halvorsen 1 301 Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Herman Scheel 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trond Reimer Reinertsen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jarle Benum 1 301 Direktør Av departement
1988 Vanlig medlem Bjørn Frisholm 1 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Trond S. Paulsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell-Martin Frederiksen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Knut Lofstad 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Oluf C. Miyller 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Karl-Edwin Manshaus 1 301 Departementsråd Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Øystein Josefsen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Erling Mykland 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Eivind Halle 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Gunnar Brask 1 301 Adm. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Erik Garaas 1 602 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Lars O. Romtveit 1 834 Gardbruker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Wollert Hvide 1 1201 Skipsreder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Ottar Gjærde 1 1525 Kjøpmann Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Einar Jakob Hepsø 1 1633 Fiskeskipper Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kåre Syrstad 1 1636 Gårdbruker Av departement