FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell Seeberg

Denne siden viser opplysninger om Kjell Seeberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Seeberg
NSD id-nummer: 10524
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1982 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1982 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1982 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1982 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Rådet for norske sendelektorer, og for norskundervisningen i utlandet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1983 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1983 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1984 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1985 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1985 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1986 Komiteen for Lycee Corneille og Lycee Alain Chartier Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970
1986 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970 1970