Forvaltningsdatabasen

Utenriksdepartementets stipendkomite

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utenriksdepartementets stipendkomite" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utenriksdepartementets stipendkomite
Utvalgsnummer: 1019000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1972
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 27.11.1972 av Utenriksdepartementet
Mandat:
Innstiller norske kandidater til utenlandske statsstipendier.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 6 0 12 0 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 6 0 12 18000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 6 0 13 25182 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 6 0 10 27041 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 6 0 10 24549 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 6 0 12 26000 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 6 0 10 29734 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 6 0 10 24000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Rolf Nøtvik Jakobsen 1 301 Student Av instans utenfor departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Emte Stag 2 301 Ballettdanser Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Emte Stag 2 301 Ballettdanser Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Semb-Johansson 1 301 Professor Av departement 1970 1970
1985 Leder Erling Fjellbirkeland 1 301 Fhv. Generalsekre Av departement 1970 1970
1985 Nestleder Sigrid Nitter Baalsrud 2 301 Fakultetssekretær Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Emte Stag 2 301 Ballettdanser Av departement 1970 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Terje Hauge 1 301 Aspirant Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Rolf Nøtvik Jakobsen 1 301 Student Av andre 1970 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Seeberg 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Terje Hauge 1 301 Aspirant Av departement 1970
1987 Leder Elisabeth Johnsen 2 213 Avdelingsleder Av andre 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Unni Jordet 2 216 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Stig Slipersæter 1 1634 Stud.Polit. Av departement 1970