FORVALTNINGSDATABASEN

Karen Margrethe Kuvaas

Denne siden viser opplysninger om Karen Margrethe Kuvaas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Karen Margrethe Kuvaas
NSD id-nummer: 105615
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 1805 Oppvekstsjef
2003 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Oppvekstsjef