FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Norges Brannskole

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges Brannskole" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges Brannskole
Utvalgsnummer: 2069000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1948 av Kirke- og undervisningsdepartementet
Mandat:
Styret skal se til at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og saker om tilsetting og vedtar utkast til budsjett. For styret gjelder regler fastsatt av departementet for styret for statlig videregående skole utenfor lov om videregående opplæring
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 7 0 4 9000 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 4 14046 Annen instans
1982 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 8 18253 Vedkommende departement
1983 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 5 11594 Annen instans
1984 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 4 10250 Annen instans
1985 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 3 10500 Annen instans
1986 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 3 9761 Annen instans
1987 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 0 0
1988 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 0 0
1989 Kirke- og undervisningsdepartementet 6 6 0 0
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 14 122392
1991 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 90000
1992 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1993 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1994 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 85396
1995 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 0 0
1996 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 5 124351
1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 7 7 6 31500
2002 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Nestleder Sverre Gulbrandsen 1 104 Kommuneingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Terje Andersen 1 216 Brannformann Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Knut Tronrud 1 217 Overingeniør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Henning Hellemann 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Per W. Klausen 1 301 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Solli 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Edgar Vigen 1 301 Inspektør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Oddmund Schei 1 301 Bransjesjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Thor B. Silseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Sigmund Soma 1 301 Rektor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Sverre Nordal 1 1539 Teknisk Sjef Av departement 1970
1981 Nestleder Sverre Gulbrandsen 1 104 Kommuneingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Terje Andersen 1 216 Brannformann Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Knut Tronrud 1 217 Overingeniør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Edgar Vigen 1 301 Inspektør Av departement 1970
1981 Leder Thor B. Silseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Oleiv Hoel 1 301 Varabrannsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sigmund Soma 1 301 Rektor Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Henning Hellemann 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Per W. Klausen 1 301 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Sverre Nordal 1 1539 Teknisk Sjef Av departement 1970
1982 Nestleder Sverre Gulbrandsen 1 104 Kommuneingeniør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Terje Andersen 1 216 Brannformann Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Knut Tronrud 1 217 Overingeniør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Gunnar Sunde 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Per W. Klausen 1 301 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Oleiv Hoel 1 301 Varabrannsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Harald Solli 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Leder Thor B. Silseth 1 301 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Sigmund Soma 1 301 Rektor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tom J. Vogt 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Oddmund Schei 1 301 Brannsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Edgar Vigen 1 301 Inspektør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Sverre Nordal 1 1539 Teknisk Sjef Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Tom J. Vogt 1 301 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Gunnar Sunde 1 301 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gunnar Sunde 1 301 Direktør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gunnar Sunde 1 301 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gunnar Sunde 1 301 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Sverre Braaten 1 213 Branninspektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arild Hartung 1 216 Overingeniør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Finn Korsviken 1 227 Undervisningsle Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Wold 1 230 Brannsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sonja Sunde 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Marit W. Oppedal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Hans E. Moholt 1 720 Høgskoleinspekt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kåre Sandboe 1 727 Teknisk Sjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Sverre Braaten 1 213 Branninspektør Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arild Hartung 1 216 Overingeniør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Finn Korsviken 1 227 Undervisningsle Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Arne Wold 1 230 Brannsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Marit W. Oppedal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sonja Sunde 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans E. Moholt 1 720 Høgskoleinspekt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kåre Sandboe 1 727 Teknisk Sjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Sverre Braaten 1 213 Branninspektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arild Hartung 1 216 Overingeniør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Finn Korsviken 1 227 Undervisningsle Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Arne Wold 1 230 Brannsjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Marit W. Oppedal 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Sonja Sunde 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Hans E. Moholt 1 720 Høgskoleinspekt Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem John Soløy 1 722 Ass. Direktør Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kåre Sandboe 1 727 Teknisk Sjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Aase Eskeland 2 301 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1990 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1990 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Schmidt Pedersen 1 1601 Direktør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Teknisk Sjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Narve Strandskogen 1 1902 Brannteknisk Rå Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Aase Eskeland 2 301 Disponent Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1991 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1991 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Kjell Schmidt Pedersen 1 1601 Direktør Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Teknisk Sjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretær Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Narve Strandskogen 1 1902 Brannteknisk Rå Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Aase Eskeland 2 301 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1992 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Kjell Schmidt Pedersen 1 1601 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Teknisk Sjef Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretær Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Narve Strandskogen 1 1902 Brannteknisk Rå Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Aase Eskeland 2 301 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1993 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Branningeniør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Kjell Schmidt Pedersen 1 1601 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Teknisk Sjef Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretær Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Narve Strandskogen 1 1902 Brannteknisk Rå Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Aase Eskeland 2 301 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1994 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretá Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1994 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Varabrannsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Teknisk Sjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Kjell Schmidt Pedersen 1 1601 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretár Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Narve Strandskogen 1 1902 Brannteknisk Rå Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Aase Eskeland 2 301 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1995 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ Av departement 1970
1995 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Anne Hjort 2 1124 Varabrannsjef Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Teknisk Sjef Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Kjell Schmidt Pedersen 1 1601 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretær Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Narve Strandskogen 1 1902 Brannteknisk Rå Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Ass. Direktør Av departement 1970
1996 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ Av departement 1970
1996 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Guri Tronstad 2 1601 Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Professor Ii Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretær Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Tore Stiberg 1 1805 Lærer Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Geir Halvorsen 1 1852 Rådmann Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ronny Røren 1 301 Brannsjef Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Erik Beck 1 301 Undervisningsle Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Eli Marta Tørhaug 2 301 Førstekontorful Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Anne Bjørg Thoen 2 301 Personalkonsule Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Helge Stamnes 1 706 Ass. Direktør Av departement 1970
1997 Nestleder Kirsten Rogstad 2 706 Forbundssekretæ Av departement 1970
1997 Leder Finn Mørch Andersen 1 707 Seksjonssjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Nina Solem 2 1201 Forbundssekretæ Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Harald Landrø 1 1601 Professor Ii Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Guri Tronstad 2 1601 Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sara Johannesen 2 1804 Sekretær Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Tore Stiberg 1 1805 Lærer Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Geir Halvorsen 1 1852 Rådmann Av departement 1970
2002 Ronny Røren 301 Brannsjef
2002 Ellen Stokstad 534 Rådmann
2002 Morten Svatun 704 Førstekonsulent
2002 Nestleder Hans Erling Moholt 704 Seksjonssjef
2002 Roar Arnesen 805 Brannmester
2002 Guttorm Liebe 806 Brannsjef
2002 Sigbjørn Hessen 1519 Pensjonist
2002 Arvid Vada 1721 Spesialrådgiver
2002 Leder Karen Margrethe Kuvaas 1805 Oppvekstsjef
2002 Geir Thorsen 1852 Avdelingsleder
2002 Gunnhill Andreassen 1852 Fylkespolitiker
2002 Inger Elise Stenbakk 1852 Sekretær
2002 Trygve Martin Henriksen 1852 Varaordfører
2002 Johnny Rognmo 1902 Brannmester
2003 Morten Svatun Førstekonsulent
2003 Geir Thorsen Avdelingsleder
2003 Gunnhill Andreassen Fylkespolitiker
2003 Arvid Vada Spesialrådgiver
2003 Nestleder Hans Erling Moholt Seksjonssjef
2003 Ronny Røren Brannsjef
2003 Leder Karen Margrethe Kuvaas Oppvekstsjef
2003 Guttorm Liebe Brannsjef
2003 Inger Elise Stenbakk Sekretær
2003 Roar Arnesen Brannmester
2003 Johnny Rognmo Brannmester
2003 Sigbjørn Hessen Pensjonist
2003 Trygve Martin Henriksen Varaordfører
2003 Ellen Stokstad Rådmann