FORVALTNINGSDATABASEN

Lorents Gunnar Lorentsen

Denne siden viser opplysninger om Lorents Gunnar Lorentsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lorents Gunnar Lorentsen
NSD id-nummer: 105786
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ 301 Ekspedisjonssjef
2002 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder 301 Ekspedisjonssjef
2003 Utvalg for Statens kongelige eiendommer Rådgivende organ Ekspedisjonssjef
2003 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Leder Ekspedisjonssjef