FORVALTNINGSDATABASEN

Arvid Libak

Denne siden viser opplysninger om Arvid Libak fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arvid Libak
NSD id-nummer: 105999
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Informasjonssjef
2003 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Informasjonssjef
2003 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Informasjonssjef
2004 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Informasjonssjef
2004 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Informasjonssjef