Forvaltningsdatabasen

Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011
Utvalgsnummer: 7001000
Hjemmel:
Rådet skal arbeide for å forebygge tobakkskader ved å påvirke tobakksbruk i befolkningen. Rådet skal gi myndighetene faglige råd i spørsmål som angår tobakk og helse. Rådet kan på eget initiativ uttale seg i spørsmål om tobakk.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2003 Peter Prescott Psykolog
2003 Maja-Lisa Løchen Lege
2003 Gunilla Bolinder Overlege
2003 Erik Dybing Divisjonsdirektør
2003 Leder Stener Kvinnsland Professor
2003 Turid Lingaas Holmen Stipendiat
2003 Anne Lise Ryel Generalsekretær
2003 Nestleder Bente Wold Professor
2003 Janne Scheffels Stipendiat
2003 Pål Kraft Professor
2003 Arvid Libak Informasjonssjef
2003 Marit Aase Rognerud Overlege