FORVALTNINGSDATABASEN

Tom J. Vogt

Denne siden viser opplysninger om Tom J. Vogt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Tom J. Vogt
NSD id-nummer: 10617
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970 1970
1983 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1970