FORVALTNINGSDATABASEN

Caroline Lund

Denne siden viser opplysninger om Caroline Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Caroline Lund
NSD id-nummer: 106261
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat
2003 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2003 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2004 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2004 Brukerrådet for Statnett SF Andre oppgaver Advokat
2004 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Advokat
2005 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat
2005 Brukerrådet for Statnett SF Andre oppgaver 301 Advokat
2005 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat
2006 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat
2006 Brukerrådet for Statnett SF Andre oppgaver 301 Advokat
2007 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat
2007 Brukerrådet for Statnett SF Andre oppgaver 301 Advokat
2008 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Advokat