Forvaltningsdatabasen

Hjemfallsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Hjemfallsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Hjemfallsutvalget
Utvalgsnummer: 18041000
Hjemmel:
Opprettet ved kongelig resolusjon av 04.04.2003. Utvalget utreder en videreført hjemfallsordning og hvordan den bør utformes. Utvalget skal også vurdere og redegjøre for konsekvensene av å oppheve instituttet. I arbeidet skal det legges vekt på: - Langsik
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2003 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2003 Merethe Gudmundseth Storødegård Fylkesordfører
2003 Gunnar Tore Stenseng Ordfører
2003 Hans Olav Felix Forbundsleder
2003 Kristine Ryssdal Advokat
2003 Johan Fr. Remmen Advokat
2003 Gunnar Martinsen Advokat
2003 Geir Axelsen Underdirektør
2003 Snorre Lamark
2003 John Støyva
2003 Lars Sørgard Professor
2003 Frode Karlsen Avdelingsdirektør
2003 Caroline Lund Advokat
2003 Britt Skinstad Nordlund Fylkesvaraordfører
2003 Johan Hovland Produksjonsdirektør
2003 Per Håkon Høisveen Ekspedisjonssjef
2003 Steinar Hauge Avdelingsdirektør
2003 Stein Erik Stinessen Advokat
2003 Henning Solhaug Forbundssekretær
2003 Elena Bråten Rådgiver
2003 Leder Tore Vestbakke Advokat