FORVALTNINGSDATABASEN

Marit L. Fossdal

Denne siden viser opplysninger om Marit L. Fossdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit L. Fossdal
NSD id-nummer: 10656
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det meteorologiske råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Hydrolog 1970 1970
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Hydrolog 1970
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Hydrolog 1970
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Hydrolog 1970
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Hydrolog 1970
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Hydrolog 1970
1991 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Hydrolog 1970 1970
1997 [mangler navn] Vanlig medlem I statsråd 220 Avdelingsleder 1970