Forvaltningsdatabasen

[mangler navn]

Denne siden viser opplysninger om utvalget "[mangler navn]" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: [mangler navn]
Utvalgsnummer: 18034000
Opprettelsesår: 1997
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1997 Olje- og energidepartementet 7 0 12 230222
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1997 Vanlig medlem Øystein Olsen 1 219 Forskningsdirek I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Marit L. Fossdal 2 220 Avdelingsleder I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Thor Håkstad 1 220 Konserndirektør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Per Eggum Mauseth 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Knut Weum 1 605 Fung. Avdelings I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Olav Ulleren 1 826 Ordfører Av departement 1970
1997 Leder Anne-Grete Strøm-Erichsen 2 1201 Kommunalråd I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Heidi Sørensen 2 1719 Leder I statsråd 1970