FORVALTNINGSDATABASEN

Frøystein Gjesdal

Denne siden viser opplysninger om Frøystein Gjesdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frøystein Gjesdal
NSD id-nummer: 10663
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådgivende utvalg for godkjenning av siviløkonomer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Førsteamanuensis 1970
1985 Rådgivende utvalg for godkjenning av siviløkonomer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970 1970
1985 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1986 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1987 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1988 Rådgivende utvalg for godkjenning av siviløkonomer Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970 1970
1988 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1989 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970
1990 Regnskapsrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Professor 1970