Forvaltningsdatabasen

Regnskapsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Regnskapsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Regnskapsrådet
Utvalgsnummer: 8004000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Departementet for handel og skipsfart
Hjemmel:
Opprettet 15.09.1977 av Handelsdepartementet
Mandat:
Rådet skal bistå departementet i regnskapsspørsmål, særlig i forbindelse med regnskapsloven og aksjeloven, jfr. regnskapsloven paragraf 21. Rådet skal ha en konsultativ funksjon og utføre oppdrag det blir pålagt av Finansdepartementet og Kredittilsynet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Departementet for handel og skipsfart 5 0 6 93000 Vedkommende departement
1981 Departementet for handel og skipsfart 5 5 5 114254 Vedkommende departement
1982 Departementet for handel og skipsfart 5 5 5 135229 Vedkommende departement
1983 Departementet for handel og skipsfart 5 5 5 136497 Vedkommende departement
1984 Departementet for handel og skipsfart 5 5 3 144888 Vedkommende departement
1985 Departementet for handel og skipsfart 5 5 3 201617 Vedkommende departement
1986 Departementet for handel og skipsfart 5 5 4 232392 Vedkommende departement
1987 Departementet for handel og skipsfart 6 6 8 282715
1988 Finans- og tolldepartementet 6 6 0 0
1989 Finans- og tolldepartementet 6 6 10 187787
1990 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 0
1991 Finans- og tolldepartementet 7 0 7 127734
1992 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 3000
1993 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 0
1995 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 0
1996 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 0
1997 Finans- og tolldepartementet 7 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Kirsti Ellevold 2 301 Kontorassistent Av departement
1980 Vanlig varamedlem Willy Gunnar Bryn 1 301 Bedriftsrevisor Av departement
1980 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert Revisor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Rigmor Sundby 2 301 Regnskapssekretær Av departement 1970
1980 Sekretær, ikke medlem Trond Tømta 1 301 Statsautorisert Revisor Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert Revisor Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Paul Vårdal 1 1201 Statsautorisert Revisor Av departement
1980 Vanlig varamedlem Egil A. Woldseth 1 1201 Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Arne Kinserdal 1 1201 Dosent Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert Revisor Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Kirsti Ellevold 2 301 Kontorassistent Av departement
1981 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert Revisor Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Willy Gunnar Bryn 1 301 Bedriftsrevisor Av departement
1981 Sekretær, ikke medlem Trond Tømta 1 301 Statsautorisert Revisor Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Rigmor Sundby 2 301 Regnskapssekretær Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Egil A. Woldseth 1 1201 Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Arne Kinserdal 1 1201 Dosent Av departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Paul Vårdal 1 1201 Statsautorisert Revisor Av departement
1982 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Skatterevisor Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Atle Johnsen 1 1103 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1983 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Skatterevisor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Atle Johnsen 1 1103 Høyskolelektor Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Egil A. Woldseth 1 1201 Direktør Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Arne Kinserdal 1 1201 Dosent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Skatterevisor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Atle Johnsen 1 1103 Høyskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Egil A. Woldseth 1 1201 Direktør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Arne Kinserdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Skatterevisor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensis Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Arne Kinserdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Frøystein Gjesdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Egil A. Woldseth 1 1201 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Willy Gunnar Bryn 1 219 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert R Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Rune Tystad 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Spesialrådgiver Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Frøystein Gjesdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Egil A. Woldseth 1 1201 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jon Giverholt 1 220 Ass. Økonomidir Av departement 1970
1987 Leder Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Jenny Sevaldson 2 301 Advokat Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Rune Tystad 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kolbjørn Nordstrøm 1 721 Spesialrådgiver Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Frøystein Gjesdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Sandra Riise 2 1871 Disponent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jon Giverholt 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Rune Tystad 1 301 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1988 Leder Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Jenny Sevaldson 2 301 Advokat Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Finn Lynghjem 1 717 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Frøystein Gjesdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Sandra Riise 2 1871 Banksjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jon Giverholt 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1989 Leder Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Rune Tystad 1 301 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Jenny Sevaldson 2 301 Advokat Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Roy Kristensen 1 717 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Frøystein Gjesdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Sandra Riise 2 1871 Banksjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kristen Helgesen 1 219 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Jon Giverholt 1 220 Viseadm. Direkt Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Lorentz Rafen 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1990 Leder Jan Fr. Sønsteby 1 301 Statsautorisert Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Rune Tystad 1 301 Bedriftsrevisor Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Jenny Sevaldson 2 301 Advokat Av departement 1970
1990 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Marie Viken 2 534 Ligningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Svein Friis søhoel 1 602 Disponent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Roy Kristensen 1 717 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Atle Johnsen 1 1103 Førsteamanuensis Av departement 1970 1970
1990 Vanlig varamedlem Frøystein Gjesdal 1 1201 Professor Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Åse Marie Høyland 2 1201 Skatterevisor I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Sandra Riise 2 1871 Banksjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Åshild Hortemo 2 301 Kontrollsj Av departement 1970
1991 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Åse Marie Høyland 2 1201 Skatterevisor I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Inger Helene Iversen 2 301 Skatterevisor Av departement 1970
1992 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1992 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 301 Rådgiver Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Åshild Hortemo 2 301 Kontrollsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretær I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1993 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1993 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Inger Helene Iversen 2 301 Skatterevisor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretær I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1994 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Inger Helene Iversen 2 301 Spesialrevisor Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretár I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokatfullmekt Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Inger Helene Iversen 2 301 Spesialrevisor Av departement 1970
1995 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretær I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokat Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Inger Helene Iversen 2 301 Spesialrevisor Av departement 1970
1996 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretær I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Erik Mamelund 1 219 Regnskapsdirekt I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Jan Tore Bergh 1 301 Advokat Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Inger Helene Iversen 2 301 Spesialrevisor Av departement 1970
1997 Leder Kåre Idar Moljord 1 301 Advokat I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Harald Brandsås 1 612 Fagsekretær I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Hilde Krogh 2 1103 Statsautorisert I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Bente Høgstad 2 1902 Disponent I statsråd 1970