FORVALTNINGSDATABASEN

Britt Skinstad Nordlund

Denne siden viser opplysninger om Britt Skinstad Nordlund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Britt Skinstad Nordlund
NSD id-nummer: 107117
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Fylkesvaraordfører
2004 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Fylkesvaraordfører
2005 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 1901 Fylkesvaraordfører