FORVALTNINGSDATABASEN

Roy Nystad

Denne siden viser opplysninger om Roy Nystad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roy Nystad
NSD id-nummer: 107289
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Leder 301 Sjeflege
2003 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Leder Sjeflege
2004 Rådgivende utvalg for sjeldne funksjonshemninger Rådgivende organ Leder Sjeflege