FORVALTNINGSDATABASEN

Rolf Lasse Lund

Denne siden viser opplysninger om Rolf Lasse Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Lasse Lund
NSD id-nummer: 1077
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2401 Sekretær 1970 1970
1981 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Fullmektig 1970 1970
1983 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1983 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1984 Forsøksrådet for skoleverket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1970 1970
1984 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1985 Rådet for Norsk fjernundervisning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1970
1986 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 233 Sekretær 1970
1987 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 233 Sekretær 1970
1988 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 233 Sekretær 1970
1989 Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten Rådgivende organ Leder Av departement 233 Sekretær 1970