Forvaltningsdatabasen

Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten
Utvalgsnummer: 12042000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Departementet for utviklingshjelp
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 18.07.1984 av Departementet for utviklingshjelp.
Mandat:
Det rådgivende fagutvalg for informasjonsvirksomheten skalmedvirke til at de prinsipper og retningslinjer som er nedfelt i vedtak iStortinget og gitt i DUHs instrukser når det gjelder gjennomføring avdepartementets informasjonsvirksomhet om utviklingshjel
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Departementet for utviklingshjelp 8 8 3 23500 Vedkommende departement
1985 Departementet for utviklingshjelp 8 8 6 20000 Vedkommende departement
1986 Departementet for utviklingshjelp 8 8 4 6000 Vedkommende departement
1987 Departementet for utviklingshjelp 8 8 4 0
1988 Departementet for utviklingshjelp 8 8 2 7711
1989 Departementet for utviklingshjelp 8 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1984 Vanlig varamedlem Fritz Nilsen 1 216 Programsekretær Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Helge Hveem 1 219 Førsteamanuensis Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Jo Tenfjord 2 219 Forfatter Av andre 1970
1984 Leder Terje Olsson 1 228 Informasjonssekre Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Henning Eilert Olsen 1 301 Politisk Sekretær Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Kristin Aase Bergem 2 301 Informasjonssekre Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Anders Tunold 1 301 Personalkonsulent Av andre 1970
1984 Andre tilknyttede personer Anders Just Guldvik 1 301 Generalsekretær I kraft av stilling 1970
1984 Vanlig medlem Per Olav Reinton 1 301 Rektor Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Kjell Nordstokke 1 301 Informasjonsleder Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Guri Hjeltnes 2 301 Journalist Av andre 1970
1984 Andre tilknyttede personer Svein Tornås 1 301 Informasjonssekre I kraft av stilling 1970
1984 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Stipendiat Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne Lise Jorstad 2 534 Biblioteksjef Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Else Marie Osmundsen 2 805 Adjunkt Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Turid Berg 2 805 Sosionom Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Asbjørn Løvbræk 1 1201 Forsker Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Astrid Holm 2 1902 Informasjonssekre Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Fritz Nilsen 1 216 Programsekretær Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Helge Hveem 1 219 Førsteamanuensis Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Jo Tenfjord 2 219 Forfatter Av andre 1970
1985 Leder Terje Olsson 1 228 Informasjonssekre Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Guri Hjeltnes 2 301 Journalist Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Nordstokke 1 301 Informasjonsleder Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Henning Eilert Olsen 1 301 Politisk Sekretær Av andre 1970
1985 Andre tilknyttede personer Anders Just Guldvik 1 301 Generalsekretær I kraft av stilling 1970
1985 Andre tilknyttede personer Svein Tornås 1 301 Informasjonssekre I kraft av stilling 1970
1985 Vanlig medlem Per Olav Reinton 1 301 Rektor Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Stipendiat Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Anders Tunold 1 301 Personalkonsulent Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Kristin Aase Bergem 2 301 Leder Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Anne Lise Jorstad 2 534 Biblioteksjef Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Turid Berg 2 805 Sosionom Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Else Marie Osmundsen 2 805 Adjunkt Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Løvbræk 1 1201 Forsker Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Astrid Holm 2 1902 Informasjonssekre Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Helge Hveem 1 219 Førsteamanuensis Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Jo Tenfjord 2 219 Forfatter Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Reidar Andestad 1 219 U-Landskonsulent Av departement 1970
1986 Leder Terje Olsson 1 228 Informasjonssekre Av departement 1970
1986 Leder Rolf Lasse Lund 1 233 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Henning Eilert Olsen 1 301 Politisk Sekretær Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Stipendiat Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Guri Hjeltnes 2 301 Journalist Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Thor Ullerø 1 301 Informasjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Olav Reinton 1 301 Rektor Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Anders Tunold 1 301 Personalkonsulent Av andre 1970
1986 Andre tilknyttede personer Anders Just Guldvik 1 301 Generalsekretær I kraft av stilling 1970 1970
1986 Nestleder Kristin Aase Bergem 2 301 Leder Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Sveinung Lunde 1 301 Politisk Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnhild Lian Dahl 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Elin Enge 2 301 Kampanjesekretær Av departement 1970
1986 Andre tilknyttede personer Svein Tornås 1 301 Informasjonssekre I kraft av stilling 1970
1986 Vanlig varamedlem Kjell Nordstokke 1 301 Informasjonsleder Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Lise Jorstad 2 534 Biblioteksjef Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne K. Grimsrud 2 626 Sekretariatsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Else Marie Osmundsen 2 805 Adjunkt Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Turid Berg 2 805 Sosionom Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Asbjørn Løvbræk 1 1201 Forsker Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Anders Gynnild 1 1601 Distriktssekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Astrid Holm 2 1902 Lærer Av departement 1970 1970
1987 Leder Rolf Lasse Lund 1 233 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Reidar Andestad 1 301 U-Landskonsulen Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Marit Aurstad 2 301 Gruppesekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Elin Enge 2 301 Kampanjesekretæ Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thor Ullerø 1 301 Pressesjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anders Gynnild 1 1601 Distriktssekret Av departement 1970
1988 Leder Rolf Lasse Lund 1 233 Sekretær Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Reidar Andestad 1 301 U-Landskonsulen Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Elin Enge 2 301 Kampanjesekretæ Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Marit Aurstad 2 301 Gruppesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Thor Ullerø 1 301 Pressesjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anders Gynnild 1 1601 Distriktssekret Av departement 1970
1989 Leder Rolf Lasse Lund 1 233 Sekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Marit Aurstad 2 301 Gruppesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Elin Enge 2 301 Kampanjesekretæ Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Reidar Andestad 1 301 U-Landskonsulen Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Elisabeth Aspaker 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Thor Ullerø 1 301 Pressesjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Anders Gynnild 1 1601 Distriktssekret Av departement 1970