FORVALTNINGSDATABASEN

Elisabeth Roscher

Denne siden viser opplysninger om Elisabeth Roscher fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Elisabeth Roscher
NSD id-nummer: 108071
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap 220 Avdelingsdirektør
2002 Konkurranselovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 220 Avdelingsdirektør
2003 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør
2004 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør