FORVALTNINGSDATABASEN

Nils Olsen

Denne siden viser opplysninger om Nils Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils Olsen
NSD id-nummer: 108178
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sakkyndig råd for fiskefartøyer 1902 Fiskebåtreder
2002 Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker Andre oppgaver 1902 Fiskebåtreder
2002 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ 1902 Fiskebåtreder
2002 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1902 Fiskebåtreder
2002 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ 1902 Fiskebåtreder
2003 Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker Andre oppgaver Fiskebåtreder
2003 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Fiskebåtreder
2003 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fiskebåtreder
2003 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Fiskebåtreder
2004 Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker Andre oppgaver Fiskebåtreder
2004 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Fiskebåtreder
2004 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fiskebåtreder
2004 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ Fiskebåtreder
2005 Den faste undersøkelseskommisjon for visse ulykker Andre oppgaver 1902 Fiskebåtreder
2005 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1902 Fiskebåtreder
2005 Budsjettnemnda for fiskenæringen Rådgivende organ 1902 Fiskebåtreder