FORVALTNINGSDATABASEN

Anne Lise Ryel

Denne siden viser opplysninger om Anne Lise Ryel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lise Ryel
NSD id-nummer: 108388
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning Generalsekretær
2003 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Generalsekretær
2004 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning Generalsekretær
2004 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Generalsekretær
2005 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 301 Generalsekretær
2005 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær
2006 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 301 Generalsekretær
2006 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær
2007 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 301 Generalsekretær
2007 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær
2008 Universitetsstyret, Universitetet i Bergen Undervisning, forskning 301 Generalsekretær
2008 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 301 Generalsekretær
2009 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær
2010 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær
2011 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær
2012 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær
2013 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Generalsekretær