FORVALTNINGSDATABASEN

Arne R. Silseth

Denne siden viser opplysninger om Arne R. Silseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne R. Silseth
NSD id-nummer: 108590
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Sakkyndig råd for fiskefartøyer 1601 Førstesekretær
2002 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 1601 Førstesekretær
2003 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Førstesekretær
2004 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Førstesekretær
2005 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ 1601 Førstesekretær