FORVALTNINGSDATABASEN

Unni Henriksbø

Denne siden viser opplysninger om Unni Henriksbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Unni Henriksbø
NSD id-nummer: 10876
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1970
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1970
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1970
1985 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Student 1970