Forvaltningsdatabasen

Rådet for vernepleierutdanning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Rådet for vernepleierutdanning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Rådet for vernepleierutdanning
Utvalgsnummer: 2135000
Opprettelsesmåte: Av departement i henhold til Stortingsvedtak
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1990
Hjemmel:
Opprettet 11.09.1981 av departementet i henhold til stortingsvedtak.
Mandat:
Rådet skal være til hjelp for departementet med råd og initiativ i spørsmål om grunnutdanning og viderutdanning av vernepleiere.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 9 9 1 20000 Vedkommende departement
1982 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 3 154700 Vedkommende departement
1983 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 12 175000 Annen instans
1984 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 12 206700 Annen instans
1985 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 4 205700 Annen instans
1986 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 4 276000 Annen instans
1987 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 10 176800
1988 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 6 0
1989 Kultur- og vitenskapsdepartementet 9 9 9 173151
1990 Utdannings- og forskningsdepartementet 9 8 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Ketil Tjøm 1 0 Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karen Engeland 2 103 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kirsten Haug 2 219 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Idunn Heldal-Haugen 2 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Magnhild Synnevåg 2 301 Student Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingunn Sandaker Hansen 2 301 Elev Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Valborg Sandvol Bertelsen 2 301 Av departement 1970 1970
1981 Leder Karen Jensen 2 301 Lærer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Stein Austveg 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ingrid Slettum Høymork 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørg Nuland Hoven 2 1001 Sykepleier Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Jann Torstein Aasbak 1 1201 Led. Vernepleier Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Kjell Håland 1 1201 Lærer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Svein Vidar Normann 1 1502 Vernepleierkonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marit Haug 2 1662 Overpleier Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Odd Pettersen 1 1662 Undervisningsinspektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Karl Sodoma 1 1805 Bestyrer Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Jim Henrik Gundersen 1 1902 Stipendiat Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Unni Henriksbø 2 301 Student Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Ketil Tjøm 1 1001 Student Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Lajla Wennevold 2 1563 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Ingrid Slettum Høymork 2 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Valborg Sandvol Bertelsen 2 301 Miljøterapeut Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Unni Henriksbø 2 301 Student Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Kari Vogsland 2 301 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Idunn Heldal-Haugen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1983 Leder Karen Jensen 2 301 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Stein Austveg 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Bjørg Nuland Hoven 2 1001 Sykepleier Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Jann Torstein Aasbak 1 1201 Ledende Verneplei Av departement 1970
1983 Nestleder Kjell Håland 1 1201 Lærer Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Svein Vidar Normann 1 1502 Vernepleierkonsul Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Lajla Wennevold 2 1563 Student Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Marit Haug 2 1662 Overpleier Av departement 1970
1983 Vanlig varamedlem Odd Pettersen 1 1662 Undervisningsinsp Av departement 1970
1983 Andre tilknyttede personer Erling Aas 1 1703 Ligningsjef Av departement
1983 Andre tilknyttede personer Tove Berg Stokke 2 1714 Hjelpepleier Av departement
1983 Vanlig medlem Karl Sodoma 1 1805 Bestyrer Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Jim Henrik Gundersen 1 1870 Stipendiat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent Av departement 1970
1984 Leder Karen Jensen 2 301 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Idunn Heldal-Haugen 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ingrid Slettum Høymork 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Stein Austveg 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Unni Henriksbø 2 301 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Kari Vogsland 2 301 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Valborg Sandvol Bertelsen 2 301 Miljøterapeut Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørg Nuland Hoven 2 1001 Sykepleier Av departement 1970
1984 Nestleder Kjell Håland 1 1201 Lærer Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Anne-Kari Straa Østerberg 2 1201 Student Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Jann Torstein Aasbak 1 1201 Ledende Verneplei Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Svein Vidar Normann 1 1502 Vernepleierkonsul Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lajla Wennevold 2 1563 Student Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Marit Haug 2 1662 Overpleier Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Odd Pettersen 1 1662 Undervisningsinsp Av departement 1970
1984 Andre tilknyttede personer Erling Aas 1 1703 Ligningssjef Av departement
1984 Andre tilknyttede personer Tove Berg Stokke 2 1714 Hjelpepleier Av departement
1984 Vanlig medlem Karl Sodoma 1 1805 Bestyrer Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Jim Henrik Gundersen 1 1870 Stipendiat Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Irma Maria Kristensen 2 213 Høgskolelærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Vivi Myhre 2 219 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Atle John Midtgård 1 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ole Ulleberg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Gro Olsen 2 226 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Stein Austveg 1 301 Høyskolelektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Valborg Sandvol Bertelsen 2 301 Miljøterapeut Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Harald Røhmen 1 301 Kaptein Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Unni Henriksbø 2 301 Student Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ingrid Slettum Høymork 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Leder Karen Jensen 2 301 Lærer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Idunn Heldal-Haugen 2 301 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Kari Vogsland 2 301 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Ingrid Lycke Ellingsen 2 602 Overlege Av departement 1970
1985 Nestleder Karen Solberg 2 713 Sjefsvernepleier Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Finn Hall 1 722 Administrasjonssj Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Nuland Hoven 2 1001 Sykepleier Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Knut Kornelius Gundersen 1 1119 Høgskolelærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kjell Håland 1 1201 Administrativ Led Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Brit Hauger Garnes 2 1201 Student Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Anne-Kari Straa Østerberg 2 1201 Student Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Inger Nordlund 2 1201 Høgskolelærer Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Jann Torstein Aasbak 1 1201 Ledende Verneplei Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Svein Vidar Normann 1 1502 Rektor Av departement 1970
1985 Leder Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Odd Pettersen 1 1662 Undervisningsinsp Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Marit Haug 2 1662 Overpleier Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Erling Aas 1 1703 Ligningssjef Av departement 1970
1985 Andre tilknyttede personer Tove Berg Stokke 2 1714 Hjelpepleier Av departement
1985 Vanlig medlem Karl Sodoma 1 1805 Bestyrer Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Jim Henrik Gundersen 1 1870 Bestyrer Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Bernt Werner Pettersen 1 1901 Høgskolelektor Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Irma Maria Kristensen 2 213 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ole Ulleberg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Atle John Midtgård 1 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Gro Olsen 2 226 Student Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Harald Røhmen 1 301 Kaptein Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Ingrid Lycke Ellingsen 2 602 Overlege Av departement 1970
1986 Nestleder Karen Solberg 2 713 Sjefsvernepleier Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn Hall 1 722 Administrasjonssj Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Knut Kornelius Gundersen 1 1119 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Inger Nordlund 2 1201 Høgskolelærer Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Brit Hauger Garnes 2 1201 Student Av departement 1970
1986 Leder Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bernt Werner Pettersen 1 1901 Høgskolelektor Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bernt Werner Pettersen 1 103 Høgskolelektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Irma Maria Kristensen 2 213 Høgskolelærer Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Atle John Midtgård 1 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Ole Ulleberg 1 219 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Røhmen 1 301 Kaptein Av departement 1970
1987 Nestleder Karen Solberg 2 713 Sjefsvernepleie Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Finn Hall 1 722 Administrasjons Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Knut Kornelius Gundersen 1 1119 Høgskolelærer Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kenneth Larsen 1 1201 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Brit Hauger Garnes 2 1201 Student Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Inger Nordlund 2 1201 Høgskolelærer Av departement 1970
1987 Leder Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Eldrun Ystad 2 1601 Student Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Irma Maria Kristensen 2 213 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Atle John Midtgård 1 219 Avdelingsleder Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Jorun Kvanum 2 220 Konsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Harald Røhmen 1 301 Kaptein Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Dag Lønningdal 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Hans Westeng 1 301 Student
1988 Nestleder Karen Solberg 2 713 Sjefsvernepleie Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Finn Hall 1 722 Administrasjons Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Knut Kornelius Gundersen 1 1119 Høgskolelærer Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Brit Hauger Garnes 2 1201 Student Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Inger Nordlund 2 1201 Høgskolelærer Av departement 1970
1988 Leder Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Eldrun Ystad 2 1601 Student Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Irma Maria Kristensen 2 213 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Atle John Midtgård 1 219 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Jorun Kvanum 2 220 Konsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Hans Westeng 1 301 Student
1989 Vanlig varamedlem Dag Lønningdal 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Harald Røhmen 1 301 Kaptein Av departement 1970 1970
1989 Nestleder Karen Solberg 2 713 Sjefsvernepleie Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Finn Hall 1 722 Administrasjons Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Knut Kornelius Gundersen 1 1119 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Brit Hauger Garnes 2 1201 Student Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Kjell Håland 1 1201 Administrativ L Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Inger Nordlund 2 1201 Høgskolelærer Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Jann Torstein Aasbak 1 1201 Ledende Vernepl Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Guri Hoff 2 1601 Student Av departement 1970
1989 Leder Jon Ekeland 1 1601 Rektor Av departement 1970 1970
1989 Vanlig medlem Erling Aas 1 1703 Ligningssjef Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Jim Henrik Gundersen 1 1870 Bestyrer Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Jorun Kvanum 2 220 Konsulent Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Hans Westeng 1 301 Student
1990 Vanlig varamedlem Dag Lønningdal 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Guri Hoff 2 1601 Student Av departement 1970