FORVALTNINGSDATABASEN

Lajla Wennevold

Denne siden viser opplysninger om Lajla Wennevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lajla Wennevold
NSD id-nummer: 10877
Fødselsår: 1958
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1563 Student 1970
1983 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1563 Student 1970
1984 Rådet for vernepleierutdanning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1563 Student 1970