FORVALTNINGSDATABASEN

Marit Aase Rognerud

Denne siden viser opplysninger om Marit Aase Rognerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Aase Rognerud
NSD id-nummer: 109083
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 219 Overlege
2003 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Overlege
2003 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Overlege
2004 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Overlege
2004 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Overlege
2005 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 219 Overlege
2006 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 219 Overlege
2007 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap 219 Overlege