FORVALTNINGSDATABASEN

Lars Sørgard

Denne siden viser opplysninger om Lars Sørgard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Sørgard
NSD id-nummer: 109851
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Professor
2004 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Professor
2005 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 1201 Professor