FORVALTNINGSDATABASEN

Gro Heidi Skoge

Denne siden viser opplysninger om Gro Heidi Skoge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Heidi Skoge
NSD id-nummer: 109915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 1246 Lærer
2003 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Lærer
2004 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Lærer
2005 Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap 1246 Lærer