Forvaltningsdatabasen

Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Sandviken og Dr. Martens sykehus
Utvalgsnummer: 6090000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 1961
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 4 0 44 0 Vedkommende departement
1981 Sosialdepartementet 4 4 50 96595 Vedkommende departement
1982 Sosialdepartementet 4 4 61 117130 Vedkommende departement
1983 Sosialdepartementet 4 4 72 108000 Vedkommende departement
1984 Sosialdepartementet 4 4 50 97045 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 60 138000 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 62 150242 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 4 4 44 132864
1988 Sosialdepartementet 4 4 41 142084
1989 Sosialdepartementet 4 4 45 121942
1990 Sosialdepartementet 4 4 42 141497
1991 Sosialdepartementet 4 4 42 146033
1992 Sosialdepartementet 4 4 34 218408
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 36 226730
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Johannes Tveit 1 1201 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Nils A. Kunnikoff 1 1201 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Johan Helle 1 1201 Lagdommer Av instans utenfor departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Geira Kalve 2 1201 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Astrid Hjørnevik 2 1201 Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig medlem Sigrid Berg 2 1201 Av instans utenfor departement 1970
1980 Vanlig varamedlem Astrid Juvik 2 1247 Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig varamedlem Geira Kalve 2 1201 Husmor Av instans utenfor departement 1970
1981 Leder Oskar Hordnes 1 1201 Lagdommer Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sigrid Berg 2 1201 Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Astrid Hjørnevik 2 1201 Av instans utenfor departement 1970
1981 Vanlig medlem Nils A. Kunnikoff 1 1201 Lege Av instans utenfor departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Astrid Juvik 2 1247 Av instans utenfor departement 1970
1983 Vanlig medlem Ingrid Helle 2 1201 Husmor Av andre 1970
1983 Leder Eivind Eftestøl 1 1201 Lagdommer Av andre 1970
1983 Vanlig varamedlem Astrid Hjørnevik 2 1201 Lærer Av andre 1970 1970
1983 Vanlig medlem Sigrid Berg 2 1201 Husmor Av andre 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Astrid Juvik 2 1247 Husmor Av andre 1970 1970
1984 Leder Eivind Eftestøl 1 1201 Lagdommer Av andre 1970
1984 Vanlig medlem Ingrid Helle 2 1201 Husmor Av andre 1970
1984 Vanlig varamedlem Åse Støldal 2 1201 Sykepleier Av andre 1970
1985 Leder Eivind Eftestøl 1 1201 Lagdommer Av andre 1970
1985 Vanlig varamedlem Åse Støldal 2 1201 Sykepleier Av andre 1970
1985 Vanlig medlem Ingrid Helle 2 1201 Husmor Av andre 1970
1986 Vanlig medlem Nils A. Kunnikoff 1 1201 Lege Av andre 1970 1970
1986 Leder Eivind Eftestøl 1 1201 Lagdommer Av andre 1970 1970
1986 Vanlig medlem Ingrid Helle 2 1201 Husmor Av andre 1970
1986 Vanlig varamedlem Johannes Tveit 1 1201 Lege Av andre 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Åse Støldal 2 1201 Sykepleier Av andre 1970
1986 Varamedlem og nestleder Arne Fanebust 1 1253 Byrettsdommer Av andre 1970
1987 Vanlig varamedlem Åse Støldal 2 1201 Sykepleier Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Ingrid Helle 2 1201 Husmor Av andre 1970
1987 Vanlig medlem Bodil Pedersen 2 1201 Bokhandler Av andre 1970
1987 Varamedlem og nestleder Arne Fanebust 1 1253 Byrettsdommer Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Ingrid Helle 2 1201 Husmor Av andre 1970
1988 Vanlig medlem Bodil Pedersen 2 1201 Bokhandler Av andre 1970
1988 Vanlig varamedlem Åse Støldal 2 1201 Sykepleier Av andre 1970
1988 Varamedlem og nestleder Arne Fanebust 1 1253 Byrettsdommer Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Bodil Pedersen 2 1201 Bokhandler Av andre 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Danielsen 1 1201 Pensjonist Av andre 1970
1989 Vanlig medlem Ingrid Helle 2 1201 Husmor Av andre 1970
1989 Varamedlem og nestleder Arne Fanebust 1 1253 Byrettsdommer Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Ole Bjørn Støle 1 1201 Lagdommer Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Tor Grimstad 1 1201 Lege Av andre 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Danielsen 1 1201 Pensjonist Av andre 1970
1990 Varamedlem og nestleder Arne Fanebust 1 1253 Byrettsdommer Av andre 1970
1991 Vanlig medlem Nils A. Kunnikoff 1 1201 Lege Av andre 1970 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Danielsen 1 1201 Pensjonist Av andre 1970
1991 Vanlig varamedlem Tor Grimstad 1 1201 Lege Av andre 1970 1970
1991 Leder Eivind Eftestøl 1 1201 Lagdommer Av andre 1970 1970
1991 Varamedlem og nestleder Ole Bjørn Støle 1 1201 Lagdommer Av andre 1970 1970
1992 Leder Eivind Eftestøl 1 1201 Lagdommer Av andre 1970 1970
1992 Varamedlem og nestleder Ole Bjørn Støle 1 1201 Lagdommer Av andre 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Tor Grimstad 1 1201 Lege Av andre 1970 1970
1992 Vanlig varamedlem Gunnar Danielsen 1 1201 Pensjonist Av andre 1970
1992 Vanlig medlem Nils A. Kunnikoff 1 1201 Lege Av andre 1970 1970
1993 Vanlig varamedlem Gunnar Danielsen 1 1201 Pensjonist Av andre 1970
1994 Vanlig varamedlem Gunnar Danielsen 1 1201 Pensjonist Av andre 1970
1995 Vanlig varamedlem Gunnar Danielsen 1 1201 Pensjonist Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Bodil Pedersen 2 1201 Fhv. Bokhandler Av andre 1970
1996 Varamedlem og nestleder Ørnulf Jacobsen 1 1201 Lagdommer Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Grethe O. Aase 2 1201 Daglig Leder Av andre 1970
1996 Vanlig varamedlem Agnete Eide Horne 2 1201 Helsesøster Av andre 1970
1996 Vanlig medlem Gunnvor S. Sæbø 2 1243 Førstekonsulent Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Grethe O. Aase 2 1201 Daglig Leder Av andre 1970
1997 Varamedlem og nestleder Ørnulf Jacobsen 1 1201 Lagdommer Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Agnete Eide Horne 2 1201 Helsesøster Av andre 1970
1997 Vanlig varamedlem Bodil Pedersen 2 1201 Fhv. Bokhandler Av andre 1970
1997 Vanlig medlem Gunnvor S. Sæbø 2 1243 Førstekonsulent Av andre 1970
2002 Bodil Pedersen 1201 Fhv. Bokhandlermedhjelper
2002 Nils A. Kunnikoff 1201 Lege
2002 Kurt Ove Solsvik 1201
2002 Leder Eivind Eftestøl 1201 Lagmann
2002 Agnete Eide Horne 1201 Helsesøster
2002 Gro Heidi Skoge 1246 Lærer
2002 Åshild Solberg 1247 Lege
2002 Håvard Romarheim 1256 Lagdommer
2003 Nils A. Kunnikoff Lege
2003 Gro Heidi Skoge Lærer
2003 Leder Eivind Eftestøl Lagmann
2003 Åshild Solberg Lege
2003 Håvard Romarheim Lagdommer
2003 Kurt Ove Solsvik
2003 Agnete Eide Horne Helsesøster
2003 Bodil Pedersen Fhv. Bokhandlermedhjelper