FORVALTNINGSDATABASEN

Henning Solhaug

Denne siden viser opplysninger om Henning Solhaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Henning Solhaug
NSD id-nummer: 110195
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Forbundssekretær
2004 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Forbundssekretær
2005 Hjemfallsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Forbundssekretær