FORVALTNINGSDATABASEN

Steinar Undrum

Denne siden viser opplysninger om Steinar Undrum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Undrum
NSD id-nummer: 110273
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap 301 Avdelingsdirektør
2002 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2002 Konkurranselovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Avdelingsdirektør
2003 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør
2003 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder Avdelingsdirektør
2004 Markedsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Avdelingsdirektør
2004 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder Avdelingsdirektør
2005 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2006 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2007 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2008 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør
2009 Spesialutvalget for konkurransesaker Rådgivende organ Leder 301 Avdelingsdirektør