FORVALTNINGSDATABASEN

Arvid Vada

Denne siden viser opplysninger om Arvid Vada fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Arvid Vada
NSD id-nummer: 110428
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1721 Spesialrådgiver
2002 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 1721 Spesialrådgiver
2003 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Spesialrådgiver
2003 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Spesialrådgiver
2004 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Spesialrådgiver