FORVALTNINGSDATABASEN

Ellen Stokstad

Denne siden viser opplysninger om Ellen Stokstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Stokstad
NSD id-nummer: 110478
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 534 Rådmann
2003 Styret for Norges Brannskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådmann
2003 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådmann
2004 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådmann
2005 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 534 Rådmann
2006 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 534 Rådmann
2007 Styret for Høgskolen i Gjøvik Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. 534 Rådmann