FORVALTNINGSDATABASEN

Bente Wold

Denne siden viser opplysninger om Bente Wold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Wold
NSD id-nummer: 110949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2003 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Professor
2004 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Professor
2005 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1201 Professor
2006 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1201 Professor
2007 Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2008-2011 Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder 1201 Professor