FORVALTNINGSDATABASEN

Erik Carlsen

Denne siden viser opplysninger om Erik Carlsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Erik Carlsen
NSD id-nummer: 11099
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1983 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1984 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1984 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1985 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1985 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1986 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1986 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1987 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1987 Styret for Norges Kommunalbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 705 Ordfører 1970 1970
1988 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1989 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av Stortinget 705 Ordfører 1970
1990 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av Stortinget 705 Ordfører 1970 1970
1994 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av Stortinget 705 Ordfører 1970 1970