FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for Norges Kommunalbank

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norges Kommunalbank" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norges Kommunalbank
Utvalgsnummer: 16023000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1950
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Hjemmel:
Opprettet 20.10.1950 ved kongelig resolusjon i henhold til til lovav 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Finans- og tolldepartementet 5 0 23 152000 Annen instans
1981 Finans- og tolldepartementet 5 5 23 0 Annen instans
1982 Finans- og tolldepartementet 0 0 22 281600 Annen instans
1983 Finans- og tolldepartementet 0 0 23 198600 Annen instans
1984 Finans- og tolldepartementet 0 0 21 201190 Annen instans
1985 Finans- og tolldepartementet 0 0 21 216880 Annen instans
1986 Finans- og tolldepartementet 0 0 22 220400 Annen instans
1987 Finans- og tolldepartementet 0 0 22 310000
1988 Finans- og tolldepartementet 0 0 20 303000
1989 Finans- og tolldepartementet 0 0 22 211580
1990 Finans- og tolldepartementet 0 0 17 269700
1991 Finans- og tolldepartementet 0 0 20 293936
1992 Finans- og tolldepartementet 5 5 20 269874
1993 Finans- og tolldepartementet 5 5 0 0
1994 Finans- og tolldepartementet 5 5 25 207000
1995 Finans- og tolldepartementet 5 5 0 0
1996 Finans- og tolldepartementet 5 5 26 432000
1997 Kommunal- og arbeidsdepartementet 5 5 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1983 Nestleder Thor Gystad 1 235 Fhv. Stortingsrep Av Stortinget 1970
1983 Vanlig medlem Odvar Nordli 1 401 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Karin Olsen 2 702 Rengjøringsassist I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1970
1983 Vanlig varamedlem Kjell Skoland 1 1001 Fullmektig Av Stortinget 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Inger Torgersen 2 1032 Bokhandler I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig varamedlem Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Kjell Furnes 1 1502 Fylkesordfører I statsråd 1970
1983 Vanlig varamedlem Edgar Sneve 1 1805 Informasjonssekre I statsråd 1970 1970
1983 Leder Håkon Kyllingmark 1 1865 Fhv. Stortingsrep Av Stortinget 1970
1984 Vanlig medlem Odvar Nordli 1 401 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1970
1984 Vanlig varamedlem Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Kjell Furnes 1 1502 Fylkesordfører I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Odvar Nordli 1 401 Fylkesmann I statsråd 1970
1985 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1970
1985 Vanlig varamedlem Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Kjell Furnes 1 1502 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Odvar Nordli 1 401 Fylkesmann I statsråd 1970
1986 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1970
1986 Vanlig varamedlem Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Furnes 1 1502 Fylkesordfører I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Thor Gystad 1 235 Fhv. Stortingsr Av departement 1970 1970
1987 Leder Odvar Nordli 1 401 Fylkesmann Av Stortinget 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Karin Olsen 2 702 Rengjøringsassi Av Stortinget 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Erik Carlsen 1 705 Ordfører Av Stortinget 1970 1970
1987 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1987 Vanlig varamedlem Harry Hansen 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970 1970
1987 Nestleder Erlend Rian 1 1902 Ordfører Av Stortinget 1970
1987 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Kontorfullmekti I statsråd 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1988 Nestleder Erlend Rian 1 1902 Ordfører Av Stortinget 1970
1988 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1989 Vanlig varamedlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1989 Nestleder Erlend Rian 1 1902 Ordfører Av Stortinget 1970
1989 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1990 Vanlig varamedlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1990 Nestleder Erlend Rian 1 1902 Ordfører Av Stortinget 1970
1990 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1991 Vanlig varamedlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Kontorsjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970
1991 Nestleder Erlend Rian 1 1902 Ordfører Av Stortinget 1970
1991 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesrådmann I statsråd 1970
1992 Vanlig varamedlem Harald Kremner 1 1201 Daglig Leder Av Stortinget 1970
1993 Vanlig varamedlem Harald Kremner 1 1201 Daglig Leder Av Stortinget 1970
1994 Vanlig varamedlem Harald Kremner 1 1201 Daglig Leder Av Stortinget 1970
1995 Varamedlem og nestleder Martin Engeset 1 102 Revisjonsmedarb Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Liv Skogstad 2 119 Fylkessekretær I statsråd 1970 1970
1995 Vanlig medlem Eva Bjøreng 2 228 Leder I statsråd 1970
1995 Leder Odvar Nordli 1 401 Fylkesmann Av Stortinget 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Karin Olsen 2 702 Kontorfullmekti Av Stortinget 1970 1970
1995 Vanlig medlem Kirsten Leschbrandt 2 1002 Ordfører I statsråd 1970 1970
1995 Nestleder Endre Skjørestad 1 1102 Advokat Av Stortinget 1970
1995 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Fhv. Stortingsr I statsråd 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Sylvi Enevold 2 2001 Fylkesvaraordfø I statsråd 1970 1970
1996 Vanlig varamedlem Martin Engeset 1 102 Revisjonsmedarb Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Eva Bjøreng 2 228 Leder I statsråd 1970
1996 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje Av departement 1970
1996 Nestleder Endre Skjørestad 1 1102 Advokat Av Stortinget 1970
1997 Vanlig varamedlem Martin Engeset 1 102 Revisjonsmedarb Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Eva Bjøreng 2 228 Leder I statsråd 1970
1997 Vanlig varamedlem Åse Klundelien 2 624 Fylkeskultursje Av departement 1970
1997 Nestleder Endre Skjørestad 1 1102 Advokat Av Stortinget 1970