FORVALTNINGSDATABASEN

Tor Jacob Aabelvik

Denne siden viser opplysninger om Tor Jacob Aabelvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Jacob Aabelvik
NSD id-nummer: 111184
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
2002 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. 301 Fagsjef
2002 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans 301 Fagsjef
2003 Klagenemnda for merverdiavgift Klage- eller ankeinstans Fagsjef